Alla som kan - ska jobba

Helsingborgare kan alltid lita på att vi moderater värnar stadens ekonomi, för att en trygg och stark ekonomi, säkrar framtidens välfärd. En viktigt del i att ta ansvar för ekonomin är också att säkerställa arbetslinjen och att alla som kan jobba gör det. Varje skattekrona som går till bidrag är en krona som istället hade kunnat gå till skola, vård och omsorg

I allt för många områden i Helsingborg är det för många människor som idag inte har ett arbete att gå till. Alldeles för många som under för lång tid stått utanför arbetsmarknaden. En grundläggande förutsättning för att kunna bryta utanförskapet är det på nationell nivå regleras så att det alltid blir mer lönsamt att arbeta än att gå på bidrag..

Under flyktingkrisen 2015 tog Helsingborg ett stort ansvar och det är viktigt att vi nu får tid och utrymme att säkerställa att de som kommit hit blir en integrerad del av det samhället. Vi behöver en hållbar utveckling, både miljömässigt men också socialt. Om Helsingborg ska växa mer bör det därför vara med personer som arbetar.

Vi vill därför att fokuset från alla stadens insatser ska syfta till att den som går på bidrag så snabbt som möjligt ska börja jobba. Det kräver att politiken gör vad den kan för att korta vägen dit och vågar ställa tydliga motkrav på bidrag.

·   Vi ska säkerställa fortsatt ordning och reda i stadens ekonomi. Det säkrar en stark välfärd i livets alla skeden, där fler barn når kunskapsmålen och äldre får en trygg omsorg.

·   Vi vill arbeta för en stark lokal arbetslinje där det alltid lönar sig mer att arbeta än att gå på bidrag. Varje krona som läggs på bidrag är en krona som istället hade kunnat gå till välfärden.

·   Vi säkerställa att fokuset från alla stadens insatser syftar till att den som går på bidrag så snabbt som möjligt ska börja jobba.

Tappade uppkopplingen