Om oss

Varje förening har en vald styrelse och dess ordförande ingår i Kretsstyrelsen. Föreningarnas uppgift är att verka för att moderata budskap når ut lokalt och kan också hjälpa till att fånga upp frågor ute i byarna och stadsdelarna. För att få mer information om vad som är på gång i de olika föreningarna eller om hur du kan engagera dig där du bor ber vid dig kontakta respektive förenings ordförande.

Förutom stadsdelsföreningar så består kretsen också av Moderata Seniorer, Moderata Ungdomsförbundet och Moderat skolungdom

Kretsordförande: Alexander Svensson

Om du har några frågor eller vill komma i kontakt med oss, hör av dig till kansliet på 042-21 51 23 eller helsingborg@moderaterna.se

Tappade uppkopplingen