Våra politiker

 • Erik Havi

  Ordförande Moderata Ungdomsförbundet Helsingborg

 • Marcus Gustafsson

  Ordförande City

 • Ulrika Heindorff

  Riksdagsledamot Skåne västra

 • Richard Lundberg

  Ordförande Arbetsmarknadsnämnden, ledamot kommunfullmäktige

 • Kristian Anderson

  Ordförande Valnämnden, 1:e vice ordförande Helsingborgsmoderaterna, ledamot kommunfullmäktige

 • Samuel Lilja

  Ledamot kommunfullmäktige

 • Hans Bosson

  Ledamot kommunfullmäktige

 • Lena Bjerne

  1:e vice ordförande kommunfullmäktige, ordförande Moderata seniorer i Helsingborg

 • Maria Hägg

  Ordförande Helsingborgs Hamn AB

 • Nihad Sarajlic

  Ordförande Laröd-Ödåkra, ersättare kommunfullmäktige

 • Nini Hansen

  Gruppledare Överförmyndarnämnden, ledamot kommunfullmäktige

 • Bo Hansson

  Ordförande Rydebäck-Mörarp

   

 • Feliz Kino

  Ordförande Tågaborgsmoderaterna, gruppledare Helsingborgshem AB, ledamot kommunfullmäktige

 • Mats Sander

  Ordförande kommunfullmäktige

 • Peter Knutsson

  Ersättare kommunfullmäktige

 • Johan Rausgård

  Ordförande fastighetsnämnden, ledamot kommunfullmäktige

 • Ann-Charlotte Svärd

  Gruppledare Kulturnämnden, ledamot kommunfullmäktige

 • Anders Cato

  Ersättare Kommunfullmäktige, ledamot i Stadsbyggnadsnämnden, ledamot i Barn- och utbildningsnämnden

 • Peter Danielsson

  Ordförande Sveriges kommuner och regioner

 • Anna Jähnke

  Gruppledare regionfullmäktige, ordförande Regionala utvecklingsnämnden, ledamot regionfullmäktige, ledamot kommunfullmäktige

 • Christian Orsing

  Ordförande kommunstyrelsen, kommunalråd, ledamot kommunfullmäktige

 • Mathilda Hjelm Espelund

  Gruppledare kommunfullmäktige, ordförande Socialnämnden, kommunalråd

 • Suzana Axeheim

  Gruppledare Helsingborg Arena och Scen AB, ledamot kommunfullmäktige, ordförande Rausmoderaterna

 • Alexander Svensson

  Ordförande Helsingborgsmoderaterna, Ordförande stadsbyggnadsnämnden, kommunalråd, ledamot i kommunfullmäktige

 • Per Svanberg

  Ordförande idrott- och fritidsnämnden

 • Björn Eisner

  Ordförande Öresundskraft AB, ledamot kommunfullmäktige

 • Beth Lundstedt Holmkvist

  Gruppledare Vård- och omsorgsnämnden, ledamot kommunfullmäktige

Tappade uppkopplingen