Att åldras i Helsingborg

Vårt mål är att Helsingborg ska erbjuda en god livskvalitet även på ålderns höst. Vi är olika individer och har olika behov. En del seniorer känner att de har mer att bidra med i arbetslivet, andra har behov av stöd och hjälp.  Oavsett vilket ska man kunna känna sig trygg med att åldras i Helsingborg. När den egna kraften tryter ska äldreomsorgen finnas där och ta sikte på att öka den enskildes frihet. När individen är i fokus kan den själv välja hur man vill leva, var man vill bo och vem som ska utföra den omsorg som behövs. I vårt Helsingborg ska man kunna leva ett gott liv på äldre dagar med guldkant i tillvaron.

·   Vi vill möjliggöra för de seniorer som vill jobba längre att kunna göra det

·   Vi vill motverka ofrivillig ensamhet bland äldre.

·   Vi vill se nolltolerans mot missförhållanden i äldreomsorgen

Tappade uppkopplingen