Christian Orsing

Som infödd helsingborgare, pappa, företagare, förtroendevald och som polis har Helsingborgs bästa alltid varit i fokus. I min yrkesroll har jag sett både det goda och det onda i vår stad. Det finns mycket att vara stolt över, vi har god välfärd, ekonomin är välskött och vi leder klimatomställningen. Här finns framtidens företag som blomstrar, nya innovationer som utvecklar samhället, möjligheter till hög livskvalitet och valfrihet med människan i centrum. Jag ser möjligheternas Helsingborg, där var du är på väg är viktigare än var du kommer ifrån.

Men likt andra större städer ser jag också problem, allt för många står utanför samhället, arbetslöshet som går i arv, barn som inte klarar skolan och ökad otrygghet kopplat till grov brottslighet. Jag söker ditt förtroende för att med kraft möta dessa problem och är övertygad om att ställa tydliga krav är både att bry sig och en del av lösningen. Jag tror på Helsingborg. Mycket är gjort, men vi vill mer.

Tappade uppkopplingen