Familjer ska själva få välja skola - inte politiker eller lottningssystem

Skolan är grundläggande för allas möjlighet att skapa sig en framtid och ett liv i trygghet. Det är i skolan som människors kunskapsresa startar, vilket lägger grunden för framtiden. Alla barn ska, oavsett bakgrund eller ekonomiska förutsättningarna, ges möjlighet till en bra start i livet genom en bra skola och utbildning. För att lyckas med det krävs ordning och reda i klassrummen och undervisning som fokuserar på kunskap.  

Moderaterna i Helsingborg står upp för valfrihet och det aktiva skolvalet som innebär att alla föräldrar aktivt måste välja skola till sina barn. Vi tror att eleven tillsammans med sin familj själva vet vilken skola som kommer skapa bästa möjliga förutsättningar att lyckas. Vi vill att behov och önskemål ska styra vilken förskola och skola du går på, inte vilket bostadsområde du råkar bo i.

Vi moderater riktar därför stark kritik mot regeringens förslag om att kommuner och skolhuvudmän aktivt ska verka för en allsidig social sammansättning av elever på sina skolor, vilket i praktiken skulle innebära att barn blir ett integrationsverktyg. I moderaternas Helsingborg ska inga barn lottas eller bussas mellan olika stadsdelar i ett socialdemokratiskt integrationsexperiment.

·   Vi vill att familjer själva ska få välja skola – inte politiker eller lottningssystem

·   Vi vill ha ordning och reda i klassrummen så att fler elever får möjlighet att lyckas.

·   Vi vill fortsätta lägga stort fokus på att minska elevers skolfrånvaro

Tappade uppkopplingen