Hela Helsingborg ska leva

När Helsingborg växer i ett högt tempo är det viktigt att hela staden utvecklas. Med den stora befolkningsökning staden har måste även orterna utanför city växa och utvecklas. Det finns dessutom värden i Helsingborgs landsbygdsorter som inte finns i city, så som exempelvis närheten till naturen och mindre exploaterade områden. För Moderaterna är det en självklarhet att hela Helsingborg lever och utvecklas. Redan idag görs insatser i orterna utanför city, både för att utveckla den fysiska miljön och för att förbättra förutsättningarna för de helsingborgare som bor och lever där.

Citys utveckling

Helsingborg ska vara en attraktiv stad. Målet är att Helsingborg ska vara en skapande och pulserande stad, där ett levande city är en viktig del. City är en mötesplats, det är helsingborgarnas vardagsrum. Flera intressen finns att ta hänsyn till när vi blir fler helsingborgare som ska samsas om samma gemensamma intressen. Det måste vara lätt att ta sig till City oavsett vilket färdsätt man färdas med, samtidigt som fler bilfria ytor möjliggör fler mötesplatser och verksamhetsytor i form av exempelvis uteserveringar. Moderaterna i Helsingborg vill att City i Helsingborg ska vara levande och pulserande, med ett brett utbud av upplevelser, varor och tjänster som lockar både helsingborgarna och andra att ta del av vad staden har att erbjuda.

Moderaterna i Helsingborg vill:

  • Arbeta för att hela Helsingborg är attraktivt och levande,
  • Fortsätta utveckla de stationsnära orterna i Helsingborg,
  • Verka för att det finns ett tillfredsställande utbud av pendlarparkeringar, för såväl bil som cykel, vid tågstationerna,
  • Utveckla dialogen med befintliga byalag i Helsingborg,
  • Verka för att en Landborgskoppling kommer på plats,
  • Växla upp och fördjupa arbetet med Citysamverkan,
  • Stå upp för mångfald i utbudet av varor och tjänster i City,
  • Utveckla Helsingborg som nöjesstad genom att ge fler nattklubbar i Helsingborg tillstånd till 05.00 samt verka för att avskaffa danstillståndet,
  • Utveckla Söder till en attraktiv, levande och trygg stadsdel,
  • Förenkla möjligheterna att konvertera kontor till bostäder.
Tappade uppkopplingen