Kultur och fritid

Helsingborg har ett rikt och varierat kulturliv och ett stort utbud av olika evenemang. Helsingborg Arena, Olympia, Konserthuset, Stadsteatern, Sofiero slott och slottsträdgård, Fredriksdal museer och trädgårdar och Dunkers kulturhus erbjuder upplevelser och arrangemang av högsta klass. Stadens läge med närhet till hav och natur ger fantastiska möjligheter för rekreation. Under den gångna mandatperioden stimulerat genom satsningar på att bygga näridrottsplatser, utegym och motionsslingor i olika delar av kommunen. Satsningar har gjorts både för att utveckla stadens befintliga grönytor men också för att anlägga nya. Kulturen och möjligheterna till fritidsaktiviteter hänger ihop och är en viktig del i att alla ska kunna leva ett gott liv med livskvalitet för alla åldrar, med ett särskilt fokus på barn och unga. Det har också betydelse för att göra staden mer attraktiv i konkurrensen mellan regioner och städer.

Moderaterna i Helsingborg vill:

 • Stärka Helsingborg som simstad genom att utöka bassängkapaciteten,
 • Gå igenom alla stadsdelar och byar gällande vilka behov och insatser som kan göras i syfte att stimulera och underlätta motion och friluftsliv,
 • Utveckla Helsingborg som evenemangsstad,
 • Öka självfinansieringsgraden i kulturen,
 • Förenkla och förbättra förutsättningarna för att de kreativa näringarna,
 • Att Stadsbiblioteket byggs om och till,
 • Utveckla områdesbiblioteken i samklang med stadens övriga verksamheter till mötesplatser,
 • Utveckla Sofiero till förstklassig året runt besöksanläggning,
 • Förbättra förutsättningarna att utveckla Fredriksdals verksamhet och arrangemang för att locka ännu fler besökare,
 • Ta bort kravet på en procent konstnärlig utsmyckning.
 • Utreda frågan om att bygga Oceanbadet, en anläggning i Oceanhamnen med äventyrsbad, spa, relax
Tappade uppkopplingen