Livskvalitet utöver det vanliga

Hela Helsingborg ska vara en levande och skapande stad med hög livskvalitet. Därför är det en självklarhet för Moderaterna i Helsingborg att göra insatser för att alla delar av staden ska utvecklas. Det behövs insatser i stadskärnan och orterna utanför city för att både utveckla den fysiska miljön och för att förbättra förutsättningarna för de helsingborgare som bor och lever där. Det är viktigt att se till att olika delar av Helsingborg ska få vara just olika. Staden behöver kunna erbjuda ett brett utbud av boendemiljöer för att helsingborgare ska kunna hitta den plats och miljö där de trivs som bäst och får som högst livskvalitet.

·   Vi vill att det byggs fler småhus, så barnfamiljer kan bo kvar i Helsingborg.

·   Vi vill utveckla och värna våra strand- och naturområden.

·   Vi vill att staden ska vara hel, ren och trygg, fri från klotter och nedskräpning

Tappade uppkopplingen