Moderaterna vill krossa gängen

BRÅ:s jämförande studie av dödligt skjutvapenvåld i Europa visar att Sverige har gått från att ha de lägsta nivåerna av skjutvåld i Europa till att ha i särklass högst nivåer. Våldsupptrappningen har skett under flera års tid och går inte att skåda i något annat land. Sedan 2017 har över 1850 skjutningar ägt rum i Sverige samtidigt som över 250 människor avlidit. Om vi ska lyckas krossa gängen behöver Sverige ta inspiration från våra grannar på andra sidan sundet. I Danmark döms kriminella bland annat till dubbla straff om brotten kan kopplas till gängkriminalitet, där finns inga ungdomsrabatter och där kan även personer under 18 år dömas till långa fängelsestraff. På lokal nivå ska vi fortsätta utmana den kommunala verktygslådan och samla alla samhällets goda krafter för att slå på den svarta ekonomin och parallellsamhället.

·   Vi vill stärka Polismyndigheten med 10 000 fler polisanställda till år 2024.

·   Vi vill införa dubbla straff för gängkriminella som begår brott.

·   Vi vill stärka domstolarna med fler åklagare och fler anställda.

Tappade uppkopplingen