Seniorer i Helsingborg

Helsingborg ska vara Sveriges bästa stad att åldras i. Här ska livskvaliteten vara hög för alla seniorer. Äldrevården ska hålla genomgående hög kvalitet med stor möjlighet för de äldre att påverka sin vardag och livssituation. Det innebär allt ifrån att välja vilket boende man vill bo på till att ha goda valmöjligheter vad gäller hur dagarna ska spenderas. I Helsingborg ska äldres möjlighet till guldkant i vardagen inte avgöras av huruvida man bor kvar hemma eller på äldreboende, oavsett om guldkanten utgörs av en snaps till julbordet eller att få ta del av stadens rika kultur- och nöjesliv.

 

Moderaterna i Helsingborg vill:

  • Fortsätta utveckla arbetet med hemtagningsteamet,
  • Införa LOV-modell för vårdboenden, § Stimulera nya former av boende som kan skapa trygghet och livskvalitet för seniorer i alla delar av staden,
  • Öka antalet Siliviacertifierande sjuksköterskor i Helsingborgs vård- och omsorgsverksamhet,
  • Permanenta konceptet Måltidsvän,
  • Erbjuda seniorer som har hemvårdsinsatser möjligheten att äta lunch på närmaste skola,
  • Utveckla samarbetet med pensionärsorganisationer och volontärcenter med nya satsningar inledningsvis i projektform,
  • Att modern teknik ska användas där det skapar mervärde för seniorer,
  • Fortsätta att successivt bygga ut tillagningskök på stadens äldreboenden,
  • Att staden anordnar en tävling där företag får komma in med förslag på innovationer som kan bidra till att minska ofrivillig ensamhet bland seniorer i Helsingborg.
Tappade uppkopplingen