Trygghet

Alla ska känna sig trygga i Helsingborg. Oavsett om man är barn eller vuxen, mitt i livet eller äldre, kvinna eller man. Oavsett om klockan är tolv på förmiddagen, halv åtta på kvällen eller mitt i natten. Oavsett om det är mörkt eller ljust ute. Tyvärr visar polisens trygghetsundersökning för nordvästra Skåne att så inte är fallet. Det är givetvis inte acceptabelt. Under den mandatperiod som varit, har Moderaterna i Helsingborg tagit initiativ till samverkan mellan olika myndigheter för krafttag mot den organiserade brottsligheten. Ska samhället lyckas motarbeta den organiserade brottsligheten krävs det att alla berörda jobbar tillsammans. Så sker nu och i Helsingborg har det skett ett antal framgångsrika tillslag mot olika näringslivsverksamheter med kriminella rötter där just samverkan mellan berörda myndigheter varit en förutsättning för framgång. Detta är ett exempel på där lokala insatser kan göra skillnad i kampen mot kriminalitet. Dock är det så att grunden för vår trygghet, polis och rättsstaten, till mångt och mycket styrs nationellt. Därför är det också viktigt för Moderaterna i Helsingborg att driva trygghetsfrågan inte bara ur ett lokalt perspektiv utan även ett nationellt. Först genom goda insatser både lokalt och nationellt har vi verkliga förutsättningar att skapa ett tryggare Helsingborg för alla.

 

Moderaterna i Helsingborg vill:

  • Verka för att nationellt öka antalet poliser och civilanställda så att Sverige har minst 25 000 poliser år 2025 och lika många fler civilanställda under samma period samt verka för höjda polislöner,
  • Verka för skärpta straff och slopad ungdomsrabatt för 18-21 åringar,
  • Verka för att nationella myndigheter får ett tydligt uppdrag och mandat att samverka med andra aktörer lokalt för att motverka organiserad brottslighet och att samla samhällets resurser för att motverka detta,
  • Öka antalet trygghetskameror på brottsutsatta platser i Helsingborg,
  • Fler boendedialoger för att öka tryggheten i bostadsområdena, § Förstärkning av mobila teamet som arbetar förebyggande och möter ungdomar där de är,
  • Satsning på frivilliga som exempelvis nattvandrare, § Verka för att ytterligare områden i Helsingborgs stadskärna får certifiering Purple Flag,
  • Samverkan med HIF och polisen för tryggare matcher,
  • Utveckla en tvärsektoriell brottsförebyggande samverkan inom Helsingborg,
  • Verka för trygg stadsplanering genom att bygga bort otrygga inslag i den fysiska miljön,
  • Arbeta för fler trygghetsvärdar i Helsingborg.
Tappade uppkopplingen