Jobb, näringsliv och företagande

Jobb, näringsliv och företagande

Arbetslösheten sjunker i Helsingborg, men fortfarande har för många helsingborgare inte ett jobb att gå till. Vi ser också att arbetslösheten inom ett antal specifika grupper ökar trots att den generella trenden är den motsatta. Det handlar främst om unga utan gymnasieexamen och nyanlända. Att människor har ett jobb att gå till är avgörande i flera avseenden. Ett jobb ger människor möjlighet till egen försörjning och frihet att styra sina egna liv. När fler arbetar kan också mer pengar gå till skola, vård och omsorg och mindre till bidrag. Varje krona som går till bidrag till någon som kan jobba är en krona som kunde gått till ökad trygghet och bättre skola, vård och omsorg. Därför kommer jobben alltid vara en central del av moderat politik.

 

Moderaterna i Helsingborg vill:

 • Säkerställa att det finns tillgänglig mark för verksamhetsetablering i Helsingborg,
 • Kartlägga stadens administrativa belastning på företagare och därefter genomföra ett projekt för att minska den,
 • Införa konsekvensanalyser avseende regelbörda för företag,
 • Införa ett lokalt näringslivsråd,
 • Att ungdomsarbetslösheten ska halveras till år 2020,
 • Förenkla och förbättra kontakten med staden för företag,
 • Verka för att Arbetsförmedlingen avskaffas i sin nuvarande form,
 • Verka för att det ska bli möjligt att förlänga tillstånd för YH-utbildningar där efterfrågan på arbetskraft bedöms vara stor under en längre tid,
 • Utveckla samverkan mellan staden och det lokala näringslivet vad gäller kompetens- och utbildningsbehov,
 • Minska utanförskap genom en stark lokal arbetslinje där det alltid ska löna sig att arbeta,
 • Att jobb och sysselsättning tas i beaktande i planering av såväl bostadsbyggande som infrastruktur och kollektivtrafik,
 • Säkerställa att Helsingborgs stad är en attraktiv arbetsgivare som lockar kompetent och engagerad personal,
 • Att medarbetare i Helsingborgs stad ska ha möjlighet att arbeta kvar till 70 års ålder om båda parter är överens.
Tappade uppkopplingen