Vårt mål är att ingen ska känna sig otrygg i Helsingborg

Den senaste nationella trygghetsundersökningen visar att nästan varannan svensk känner oro över brottsutvecklingen i samhället. Moderaterna i Helsingborg tar denna oro på största allvar. I Helsingborg finns det tyvärr återkommande personer och gäng som bidrar till otrygghet. Alla har naturligtvis rätt att vistas i centrum eller i våra stadsdelar, men när man ställer sig utanför lagar och regler samt skapar otrygghet för andra så måste samhället markera. Ett exempel på detta är buskörningarna som blir allt mer vanligt förekommande på kvällar och nätter.

Tyvärr ser vi en otillräcklig polisiär närvaro för att hantera detta. I väntan på fler poliser vill vi därför öka användningen av ordningsvakter och trygghetskameror i stadskärnan, samt stärka Helsingborg stads framgångsrika lokala myndighetssamverkan mot parallellsamhället och den svarta ekonomin. Dessutom behöver vi fortsatt utveckla stadens förebyggande arbete så färre människor hamnar i utanförskap och kriminalitet.

·   Vi vill se fler ordningsvakter som patrullerar fler områden i Helsingborg.

·   Vi vill sätta upp och få tillåtelse av polisen att använda fler trygghetskameror i Helsingborg.

·   Vi vill ta ett helhetsgrepp med polisen mot buskörningarna som skapar otrygghet i staden.

Tappade uppkopplingen